Ostu- ja müügitingimused

Tehnikaekspert OÜ, registrikoodiga 10627154, aadress Kesk 12, Elva 61504 (edaspidi Teenuse osutaja) ja klient, kes vormistab tehnikaekspert.ee e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Teenuse kasutaja või tarbija), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi ostu- ja müügitingimused).

1. E-POOD
1.1 Tehnikaekspert.ee e-pood (edaspidi e-pood või ettevõtja) on Teenuse osutaja poolt loodud internetipood, mille vahendusel toimub toodete müük Teenuse kasutajale.
2. ÜLDSÄTTED
2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe ostu- ja müügitingimustes kokkulepitust.
2.2. Teenuse osutajal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
2.3. Teenuse osutajal on õigus ühepoolselt muuta ostu- ja müügitingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Teenuse kasutajale.
3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE
3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga viivitamatult ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Teenuse kasutajale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu. Tehnilised andmed tulevad kolmandalt osapoolelt ja Teenuse osutaja ei võta vastutust nende andmete õigsuse eest. Tootepildid ja tooteinfo võivad muutuda ette teatamata. Vead tooteinfos ja muud kommentaarid palume saata info@telo.ee.
3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
3.5 Teenuse kasutaja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
3.6 Teenuse kasutaja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest arvega tasudes, sularahas kaupluses või täidab järelmaksu taotluse.
3.7 Tooted on pakendist välja võetud, et kontrollida nende korrasolekut ja lisada Eesti jaoks sobilik voolukaabel, mõnikord, kui teisiti ei saa, võib korrasoleku kontrollimiseks käivitatud olla ka operatsioonisüsteem. Tooted võivad odavama hinna saavutamiseks olla pakitud uude pakendisse.
3.8 Teenuse kasutaja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Teenuse osutaja ei vastuta täitmisel Teenuse kasutaja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
3.9 Müük ja kauba väljastamine toimub siis, kui Teenuse kasutaja on saatnud E-poe interneti lehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.
4. HINNAD JA MAKSMINE
4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on Eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
4.2. E-poes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu
kauba kättetoimetamise eest.
4.3. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub ostja asukohast ning kättetoimetamise viisist.
Kättetoimetamise tasu kuvatakse ostjale tellimuse vormistamisel.
4.4. Maksmiseteenuseks pakub pangalinke Montonio Finance OÜ, kus maksmine toimub Eurodes.
4.5. Järelmaksu pakub Modena Estonia OÜ, kasutades selleks Liisi ID maksevõimalust.
4.6. Tasumine järgi tulemisel on võimalus, kus ostja saab tasuda kauba eest enda poolt valitud väljastuspunktis. Arveldamine toimub nii sularahas kui ka maksekaardiga.
4.7. Pangaülekanne on tasumise võimalus kui ühtegi eelpool nimetatud makseviisidest kasutada ei ole võimalik. Kui ostja valib makseviisiks pangaülekande, siis koostatakse valitud kaupade ja teenuste eest arve, mis saadetakse ostjale elektroonselt. Tooteid ei väljastata enne kui arve on laekunud Tehnikaekspert OÜ arveldusarvele.
4.8. Teenuse osutajal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu.
5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED
5.1 Kaubad toimetatakse Teenuse kasutajani Eestis Smartposti, DPD PickUpi või Omnivaga.
5.2 Tellimuse tarneaeg on 1-3 tööpäeva.
5.3 Kaubad saadetakse kliendile peale arvel esitatud summa laekumist Tehnikaekspert OÜ kontole.
6. LEPINGUST TAGANEMINE
6.1 Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuse osutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@telo.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Teenuse osutajani peale Teenuse osutaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe ostu- ja müügitingimuste peatükile „Taganemisõigus”.
6.3 Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba tagastamisest.
6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale, peale kauba tagastamist Kesk 12, Elva 61504.
7. TAGANEMISÕIGUS
7.1 E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Teenuse kasutajale kätte toimetatud. Kui Teenuse kasutaja on otsustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Teenuse pakkujale tagastada.
7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, terves originaalpakendis ja kasutamata, kusjuures märgime, et seadme pakist avamine ning selle käivitamine ei võta tarbijalt õigust e-poest ostetud seadme müügilepingust 14-päeva jooksul põhjust avaldamata taganeda. VÕS § 562 lg 4 sätestab, et tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Lähtudes eelnevast ei kaota tarbija asja pakendi avamisel, selle tööle panemisel ja kasutamisel taganemisõigust. Kauplus võib seadme tagastamisel hinnata üksnes selle väärtuse vähenemist, kui tarbija on seda kasutanud muul viisil, kui on vaja seadme olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Seadme väärtuse vähenemise määra ning selle arvutusviisi tuleb tarbijale arusaadavalt selgitada).
7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestitele ning arvutitarkvarale.
7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile info@telo.ee
7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
7.6 Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva pärast soetatud seadme tagastamist Kesk 12, Elva 61504, Tehnikaekspert OÜ-le.
7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
7.8 Teenuse kasutaja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 Euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul – tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestajad ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Teenuse kasutaja avanud.
7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe ostu- ja müügitingimuste punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.
7.11 Uute sülearvutite tagastamisel on Tehnikaekspert OÜ-l õigus nõuda aku kasutusest tulenevalt arvuti väärtuse vähenemise tasu, kui akut on kasutatud kliendi poolt.
8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe ostu- ja müügitingimuste lisaks oleva „Tehnikaekspert OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.
9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE
9.1 Teenuse kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Teenuse osutajale enda isikuandmete töötlemiseks.
9.4 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
9.5 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Teenuse kasutaja tellimuse kohta – isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe ostu- ja müügitingimustega nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
9.6 Isikuandmeid töötleb Tehnikaekspert OÜ, registrikoodiga 10627154, aadress Kesk 12, Elva 61504.
9.7 Teenuse kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Teenuse kasutajale edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
9.8 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
9.9 Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
9.10 Teenuse osutaja jätab endale õiguse edastada Teenuse kasutajat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Teenuse kasutaja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
9.11 Teenuse kasutajal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
9.12 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
9.13 Teenuse kasutaja annab Teenuse osutajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.
10. VASTUTUS
10.1 Teenuse osutajal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Teenuse osutaja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
10.2 Teenuse kasutaja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
10.3 Teenuse kasutaja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
10.4 Teenuse kasutaja vastutab täielikult E-poe ostu- ja müügitingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Teenuse osutajale, teistele Teenuse kasutajatele või kolmandatele isikutele.
11. ERIMEELSUSED
11.1 E-poe ostu- ja müügitingimustest tulenevad erimeelsused Teenuse kasutaja ning Teenuse osutaja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Tartu Maakohtus.
12. KASUTAMISTINGIMUSED
12.1 Ostu- ja müügitingimustes toodud tingimustega tutvumine on Teenuse kasutajale kohustuslik.
12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun tehnikaekspert.ee E-poe ostu- ja müügitingimustega”, nõustub Teenuse kasutaja, et on tutvunud ostu- ja müügitingimustes toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub ostu- ja müügitingimustes toodud tingimustega.

[]
0